Privacy Policy

Navolgend Privacy Beleid is van toepassing op de website www.athos-law.be en de daarmee gerelateerde domeinnamen van de BVBA Athos-Advocaten (“de Website”) en heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door de BVBA Athos-Advocaten. Dit Privacy Beleid en de daarmee samenhangende verwerking van persoonsgegevens is uitgewerkt in overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming (“GDPR)) en de Belgische toepasselijke wetgeving.

In dit Privacy Beleid wordt toegelicht wie de verwerkingsverantwoordelijke is van de via de Website verwerkte persoonsgegevens, welke persoonsgegevens geregistreerd worden, onder welke voorwaarden die gegevens verwerkt worden en waarom dit gebeurt, in hoeverre persoonsgegevens met derden worden uitgewisseld, de maatregelen die genomen worden ter beveiliging van persoonsgegevens, en de wijze waarop de gebruiker de verwerking van haar/zijn persoonsgegevens kan controleren en van haar/zijn rechten gebruik kan maken.

 

1. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De verwerkingsverantwoordelijke is de BVBA Athos-Advocaten, met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Leopold II-laan 180, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0464.429.862.

 

2. AARD VAN DE VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS EN DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

Elke gebruiker kan de Website vrij bezoeken en daarbij informatie raadplegen omtrent het kantoor, de specialisaties en de dienstverlening, zonder dat de gebruiker daarvoor persoonsgegevens dient te verstrekken. In het algemeen leidt een bezoek en het raadplegen van de Website niet automatisch tot registratie en verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker, met uitzondering van wat in dit Privacy Beleid wordt weergegeven (zoals inzake IP-adres en cookies). De verwerking van persoonsgegevens van de gebruikers die de Website bezoeken en raadplegen, is beperkt tot de zogenoemde surfgegevens, dat wil zeggen de gegevens die in verband met het functioneren van de informatiesystemen waarmee de Website wordt beheerd en in verband met het gebruik van communicatieprotocollen op internet, automatisch naar de Website worden gestuurd (zoals bv. een IP-adres). De surfgegevens kunnen gebruikt worden om vast te stellen wie verantwoordelijk is ingeval tegen of via de Website strafbare feiten zijn gepleegd.

Verder verwerkt de BVBA Athos-Advocaten de persoonsgegevens die vrijwillig door de gebruiker van de Website worden verstrekt wanneer zij/hij gebruik maakt van de functionaliteiten op de Website en van de diensten die via de Website worden aangeboden, zoals aanmelding voor de Website, aanmelding voor de nieuwsbrief of mailinglijst, … De door de BVBA Athos-Advocaten geregistreerde en verwerkte persoonsgegevens betreffen namen en contactgegevens zoals huisadres, telefoonnummer, e-mailadres en andere optionele gegevens. Telkens de gebruiker persoonsgegevens verstrekt, zal de BVBA Athos-Advocaten deze behandelen in overeenstemming met het beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen omtrent de verwerking van persoonsgegevens.

De persoonsgegevens van de gebruikers van de Website worden enerzijds door de BVBA Athos-Advocaten verwerkt om de werking van de Website te optimaliseren en anderzijds voor administratieve en contractuele doeleinden, met name voor de levering van de diensten en de functionaliteiten die op de Website worden aangeboden en door de gebruiker zijn aangevraagd. Bij vragen om informatie en/of contactname, nieuwsbrieven en andere verwerkt de BVBA Athos-Advocaten de verstrekte persoonsgegevens om de gebruiker, indien nodig, te contacteren. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan nodig om dat doel te bereiken. Indien er een registratie plaatsvindt om aangeboden diensten te ontvangen, worden de verzamelde persoonsgegevens verwerkt om ook weer met de gebruiker in contact te kunnen treden en om hem/haar een optimale dienstverlening aan te bieden. Deze diensten bevatten onderdelen zoals de nieuwsbrief. Uiteindelijk is het ook mogelijk dat deze gegevens gebruikt worden om de gebruiker te informeren over nieuws en nieuwe diensten van de BVBA Athos-Advocaten.

 

3. TOESTEMMING VAN DE GEBRUIKER

Door haar/zijn persoonsgegevens via de Website te verstrekken, geeft de gebruiker van de Website uitdrukkelijk de toestemming aan de BVBA Athos-Advocaten om deze te verwerken voor de vermelde doeleinden daar waar toestemming nodig is. In principe geldt evenwel dat de verwerkingsverantwoordelijke een gerechtvaardigd belang heeft bij de hierboven beschreven verwerkingen (vb. optimaliseren van het gebruik van de website voor de gebruikers) of de uitvoering van de overeenkomst (vb. versturen van nieuwsbrieven op vraag van de gebruiker). Wanneer de gebruiker zijn gegevens aan ons overmaakt met een vraag of een verzoek, geldt eveneens als rechtsgrond de uitvoering van een contractuele relatie of het nemen van maatregelen op verzoek van de betrokkene voor contractsluiting.

De BVBA Athos-Advocaten geeft geen persoonlijke gegevens door aan derden, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van gerechtelijke autoriteiten en in de gevallen waarin zulks uitdrukkelijk bij wet wordt opgelegd. Indien de BVBA Athos-Advocaten toch bepaalde persoonsgegevens aan derden wenst door te geven, wordt hierbij uitdrukkelijk om voorafgaande specifieke toestemming gevraagd en wordt hierop de specifieke aandacht van de gebruiker gevestigd. De BVBA Athos-Advocaten geeft in principe geen persoonsgegevens door buiten de Europese Unie. Indien zij dit zou doen, zal zij dit nooit doen zonder wettelijke basis.

 

4. BEVEILIGING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

De BVBA Athos-Advocaten neemt, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. De via de Website verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt via een door de BVBA Athos-Advocaten beheerd elektronisch systeem in een afgesloten, beveiligde omgeving die niet publiekelijk toegankelijk is. Deze gegevens zijn enkel en alleen toegankelijk voor een toegewezen aantal personen in dienst van de BVBA Athos-Advocaten die bevoegd zijn om de gegevens in te zien en te verwerken.

Indien niettegenstaande de veiligheidsmaatregelen die werden getroffen, zich toch veiligheidsincidenten zouden voordoen draagt de verwerkingsverantwoordelijke geen enkele aansprakelijkheid bij verlies of corruptie van data, identiteitsdiefstal, diefstal van gegevens, virussen of Trojaanse paarden, SQL-injecties of andere aanvallen op de informaticasystemen of online Cloud-portalen.

 

5. GEBRUIK VAN COOKIES

De Website kan gebruik maken van zogenaamde functionele ‘cookies’, kleine stukjes data die doorgestuurd worden en bewaard worden op de computer van de gebruiker. Deze data worden bij ieder bezoek van de Website teruggestuurd naar de Website om zo de identiteit van de gebruiker te verifiëren. Op die manier wordt het gebruik van de Website geoptimaliseerd en dient de gebruiker zijn gegevens niet bij elk bezoek aan de Website opnieuw in te voeren. De cookies geven de BVBA Athos-Advocaten geen enkele controle over de computer van de gebruiker. De cookies worden niet gebruikt om toegang te verkrijgen tot informatie op de computer van de gebruiker, noch om de activiteiten van de gebruiker na te gaan.

Zelf beschikt de gebruiker over de mogelijkheid om de instellingen van haar/zijn browser omtrent cookies te configureren. Zo kan de gebruiker de browser onder meer zo configureren dat deze, telkens er een cookie wordt aangemaakt, de gebruiker er ook van informeert. Het blokkeren van cookies kan echter met zich meebrengen dat de Website minder goed te gebruiken is en dat de gebruiker niet optimaal van alle aangeboden functionaliteiten en diensten gebruik kan maken.

 

5a. Waarom gebruiken wij cookies?

Door cookies te gebruiken kunnen wij je de beste gebruikservaring bieden. Dankzij cookies kunnen we:

- Onze website voortdurend optimaliseren;

- Je voorkeuren onthouden, zodat je niet steeds opnieuw dezelfde informatie moet invoeren of downloaden wanneer je onze website gebruikt;

- De veiligheid en snelheid van onze website verbeteren;

 

5b. Waarvoor gebruiken wij cookies niet?

De informatie die we verzamelen gebruiken we enkel binnen Athos-Law. We geven je gegevens dus niet door aan derden. Bovendien wordt alles anoniem verwerkt.

 

5c. Welke soorten cookies zijn er en waarvoor dienen ze?

We kunnen de cookies die wij gebruiken in vier categorieën opdelen:

 

1. Essentiële cookies

Essentiële cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om een website te laten functioneren. Ze zorgen ervoor dat basisfuncties zoals paginanavigatie, beveiliging en laadtijd kunnen werken.

 

2. Functionele cookies

Functionele cookies zijn cookies die informatie over je keuzes en voorkeuren op een website bijhouden. Zo onthouden ze bijvoorbeeld je taalkeuze, inloggegevens of de regio waarin je woont.

 

3. Analytische cookies

Analytische cookies verzamelen informatie over het gedrag van websitebezoekers en de prestaties van de website. Aan de hand van de resultaten kan de website verbeterd worden en krijgen bezoekers een betere gebruikservaring.

 

Welke cookies worden er geplaatst via onze site?

First party cookies

Athos-Law maakt vooral gebruik van first party cookies of directe cookies die dienen om je gebruikservaring op www.athos-law.be te verbeteren. Dat wil zeggen dat ze enkel informatie op onze website zelf verzamelen. Ze regelen het technische gedeelte van de website en onthouden bepaalde zaken van de bezoeker, zoals de taalkeuze, de bezochte pagina en de tijd die de bezoeker op de website spendeert.

 

Specifiek overzicht:

 

__utmb (Google Tag Manager)

Type: analytische cookie

Levensduur: 30 minuten

Doel: bepaalt nieuwe sessies en bezoeken

 

​​__utmc (Google Tag Manager)

Type: analytische cookie

Levensduur: sessie

Doel: werkt samen met de __utmb cookie om zo nieuwe sessies van terugkerende bezoekers te identificeren

 

__utmt_UA-240610-3 (Google Tag Manager)

Type: analytische cookie

Levensduur: 10 minuten

Doel: vertraagt de verzoeksnelheid en zorgt er zo voor dat gegevensverzameling op sites met veel verkeer beperkt wordt.

 

__utmz (Google Tag Manager)

Type: analytische cookie

Levensduur: 6 maanden

Doel: identificeert de bron die je naar onze website heeft geleid

 

__utma (Google Tag Manager)

Type: analytische cookie

Levensduur: 2 jaar

Doel: unieke gebruikers en sessies van elkaar onderscheiden

 

Third party cookies

Daarnaast zijn er ook derde partijen met een andere domeinnaam die via de website van Athos-Advocaten cookies plaatsen. Een voorbeeld hiervan is Google. Ze houden het surfgedrag van gebruikers bij en maken op basis van die gegevens een gebruikersprofiel aan.

 

Partijen die mogelijks cookies zetten:

Google Analytics, Google Adwords en Google Remarketing: https://www.google.be/intl/nl/policies/technologies/cookies/

 

Overzicht van de meest voorkomende third party cookies op onze site:

IDE (doubleclick.net)

Type: marketing cookie

Levensduur: 1 jaar

Doel: registreert en rapporteert de acties van een gebruiker nadat ze een advertentie gezien of erop geklikt hebben, met als doel om de efficiëntie te meten.

 

DSID (doubleclick.net)

Type: marketing cookie

Levensduur: 1 jaar

Doel: gebruikt voor retargeting en optimalisatie van online advertenties

 

datr, act, sb, presence, fr, wd, xs, c_user, dpr (Facebook.com)

Type: marketing cookies

Levensduur: sessie en blijven maximum 2 jaar bewaard

Doel: maakt een gebruikersprofiel aan om relevante advertenties op Facebook te tonen.

 

SSID, SID, SAPISID, APISID, HSID, SS, NID, SIDCC (google.com)

Type: analytische en functionele cookies

Levensduur: varieert van einde sessie tot 2 jaar na de sessie

Doel: slaat voorkeuren en informatie van de gebruiker op wanneer deze pagina’s bezoekt waarop Google Maps of YouTube geïntegreerd zijn

 

NID, SID, APISID, 1P_Jar (google.com)

Type: marketing cookies

Levensduur: maximum 1 jaar

Doel: laten aangepaste advertenties zien op Google-websites op basis van recente zoekopdrachten en eerdere interacties.

 

CONSENT, UULE, DV (google.com)

Type: analytische en marketing cookies

Levensduur: wordt maximum 2 jaar bewaard

Doel: verzamelt data voor Google Analytics, om zo een anoniem gebruikersprofiel te kunnen samenstellen en om te meten of advertenties effectief zijn.

 

_ga (google.com)

Type: analytische cookie

Levensduur: 2 jaar na sessie

Doel: meet anoniem hoe gebruikers de website gebruiken

 

Hoe kan je de cookies uitschakelen?

Je kan de cookies ook uitschakelen, verwijderen of de instellingen voor cookies aanpassen, al zal onze website in dat geval niet optimaal meer kunnen werken. Wil je de instellingen voor cookies toch aanpassen? Dan kan je hier de instructies voor verschillende browsers terugvinden:

Mozilla Firefox

Internet Explorer

Google Chrome

Safari (iOS)

Safari (macOS)

Edge

 

Wijzigbaarheid

Athos-Advocaten heeft het recht om deze cookieverklaring te wijzigen. Dit cookiebeleid werd het laatst gewijzigd op 18 februari 2020.

6. BEWARINGSTERMIJN

De persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan strikt noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verkregen of verder worden verwerkt.

 

7. RECHT OP INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

De gebruiker beschikt overeenkomstig de bepalingen van de GDPR over het recht de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede over het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en over het recht op gegevensoverdraagbaarheid. De gebruiker die beroep wil doen op zijn rechten moet dit steeds schriftelijk, duidelijk en gemotiveerd aan de BVBA Athos-Advocaten kenbaar maken via een gedagtekend en ondertekend verzoek waarin zij/hij zijn identiteit bewijst.

Wanneer de verwerking gebaseerd is op zijn of haar toestemming, heeft de betrokkene het recht de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

De gebruiker heeft overeenkomstig de GDPR ook het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door de BVBA Athos-Advocaten of indien u gebruik wenst te maken van uw rechten op grond van de Privacy Wet, dan kan u contact opnemen met de BVBA Athos-Advocaten, met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Leopold II-laan 180 (info@athos-law.be).

Wat betreft het gebruik van de persoonsgegevens om de gebruiker te informeren over nieuws en nieuwe diensten van de BVBA Athos-Advocaten, kan u - indien u dergelijke informatie niet meer wenst te ontvangen- dit melden via info@athos-law.be. Ook zal in elke informatiemail die de BVBA Athos-Advocaten u toestuurt, een link worden geplaatst om u van nieuwsbrieven e.d. te kunnen uitschrijven.

Deze website gebruikt cookies om uw surfervaring makkelijker te maken. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Lees meer.