Expertise

Overheidsopdrachten en concessies

Het team verleent advies over diverse vraagstukken, bijvoorbeeld of de regelgeving betreffende overheidsopdrachten van toepassing is of welke specifieke procedure moet worden gevolgd. In dit opzicht heeft Athos-Advocaten tevens een ruime kennis in de redactie en het nazicht van concrete aankondigingen van opdrachten, selectieleidraad, bestekken, gunningsverslagen, enz.

 

Het team assisteert en adviseert publiek- en privaatrechtelijke entiteiten bij de overheidsopdrachtenprocedure, inclusief onderhandelingen en procesvoering waar nodig.

 

            Hoofdverantwoordelijken binnen het team:

Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over de cookies waarvan deze website gebruik maakt klikt u hier.