Expertise

Handels- en consumentenrecht

Het team van Athos-Advocaten beschikt over een grondige kennis van de reglementering inzake handelspromoties, vergelijkende en misleidende reclame, marktpraktijken, aankondiging van prijsverlagingen, koppelverkoop, handel via het internet, privacywetgeving, verkoop op afstand, verkoopsmethoden en -technieken, oneerlijke handelspraktijken en oneerlijke mededinging.

 

Athos-Advocaten adviseert ondernemingen aangaande de eerbiediging van (pre)contractuele en andere informatieverplichtingen ten opzichte van consumenten, consumentenkrediet, oneerlijke handelspraktijken, onrechtmatige bedingen in overeenkomsten en andere reglementering inzake consumentenbescherming.

 

            Hoofdverantwoordelijke van het team:

Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over de cookies waarvan deze website gebruik maakt klikt u hier.